Dokumenty

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROJEKTU WŁASNA FIRMA – NOWY START – II EDYCJA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE – II EDYCJA

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJA)

 
Dodatkowe pliki do pobrania – OŚWIADCZENIA:

 
Zestawienie do rozliczenia wsparcia pomostowego: