„Własna firma-nowy start! – II edycja”

Informujemy, iż po uwzględnieniu procedury odwoławczej zostały ostatecznie wyłonione: Lista Uczestników, którzy otrzymują wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Lista rezerwowa Uczestników do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własna Firma – Nowy Start! – II Edycja”.

„Własna firma-nowy start! – II edycja”

 

Informujemy, że w wyniku prac Komisji Oceny Wniosków zostały wyłonione: Wstępna lista Uczestników rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wstępna lista rezerwowa Uczestników do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własna Firma – Nowy Start! – II Edycja”.

„Własna firma-nowy start! – II edycja”

Informujemy, iż za 7 dni roboczych tj. w dniach 17.08.2022 r.– 05.09.2022 r. prowadzony będzie nabór biznesplanów oraz wniosków na przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu „Własna Firma – Nowy Start! – II Edycja”.

„Własna firma-nowy start! – II edycja”

Informujemy, iż nabór formularzy rekrutacyjnych do II edycji projektu „Własna firma nowy start! – II edycja” zostaje przedłużony do 08.07.2022 r. Zachęcamy do aplikowania do projektu szczególnie osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

„Własna firma-nowy start! – II edycja”

Informujemy, iż od dnia 01.06.2022 r. rozpoczynamy nabór formularzy rekrutacyjnych do II edycji projektu „Własna firma nowy start! – II edycja”.
Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie trwał do 30.06.2022 r. Zachęcamy do zapoznania się dokumentacją rekrutacyjną i wzorami dokumentów znajdujących się w zakładce DOKUMENTY.