„Własna firma-nowy start! – II edycja”

Informujemy, iż po uwzględnieniu procedury odwoławczej zostały ostatecznie wyłonione: Lista Uczestników, którzy otrzymują wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Lista rezerwowa Uczestników do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własna Firma – Nowy Start! – II Edycja”.