„Własna firma-nowy start! – II edycja”

 

Informujemy, że w wyniku prac Komisji Oceny Wniosków zostały wyłonione: Wstępna lista Uczestników rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz Wstępna lista rezerwowa Uczestników do otrzymania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Własna Firma – Nowy Start! – II Edycja”.