„Własna firma-nowy start! – II edycja”

Informujemy, iż za 7 dni roboczych tj. w dniach 17.08.2022 r.– 05.09.2022 r. prowadzony będzie nabór biznesplanów oraz wniosków na przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu „Własna Firma – Nowy Start! – II Edycja”.