Spotkanie informacyjne

Zapraszamy wszystkie osoby, które otrzymały dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości na spotkanie informacyjne dotyczące wydatkowania i rozliczania przyznanych środków finansowych oraz wsparcia pomostowego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08.01.2020 r o godz. 11.00 w Biurze Projektu ul. Gen. Fieldorfa ”Nila” 18/15, Puławy.