Posiedzenie Komisji Oceny Wniosków

W dniu 19 grudnia 2019 r. w biurze projektu przy: ul. Fieldorfa Nilla 18/15, w Puławach, odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków rozpatrującej odwołania, dokonującej powtórnej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego w projekcie pt.: „Własna firma-nowy start!” realizowanego przez – Biuro Doradczo-Księgowe J&J Iga Próchniak-Czapla. Powtórnej ocenie merytorycznej podlegał ten sam wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności z uwzględnieniem odwołania złożonego przez UP. Ponowna weryfikacja wniosku dokonywana była przez osobę z komisji KOW, która nie uczestniczyła w ocenie pierwotnej wniosku. W wyniku prac KOW zostały wyłonione ostateczna lista wniosków, którym zostało przyznane wsparcie finansowe i pomostowe oraz ostateczna lista rezerwowa wniosków.