Uwaga

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego, zgodnie z §6 Regulaminu (Informacja o formach zabezpieczeń do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego znajduje się w zakładce „DOKUMENTY”), a także o wymaganych Oświadczeniach i Zaświadczeniach (wzory dokumentów w zakładce „DOKUMENTY”).