Wynik prac Komisji Oceny Wniosków

Informujemy, że Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia w postaci środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego wraz z załącznikami złożonych przez Uczestników. W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków wyłonione zostały dwie listy, lista rankingowa Uczestników rekomendowanych o otrzymanie dofinansowania w ramach projektu „Własna Firma – Nowy Start! oraz wstępnej listy rezerwowej Uczestników wnioskujących o otrzymanie dofinansowania w ramach projektu „Własna Firma – Nowy Start!.