Uwaga

Informujemy, iż  liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych w dniu dzisiejszym tj. 12.11.2019 r. przekroczyła 90 egzemplarzy. W związku z powyższym zgodnie z  paragrafem § 4 pkt. 8 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „ Własna firma- nowy start!” nabór kandydatów do projektu zostaje zawieszony, z zastrzeżeniem iż nabór potrwa jeszcze przez  3 dni od dnia ogłoszenia informacji tj. do 15.11.2019 r. włącznie.