Informacja dotycząca rekrutacji

Informujemy, iż zgodnie z paragrafem § 4 pkt. 8 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Własna firma- nowy start!” nabór kandydatów do projektu zostanie zawieszony w przypadku , gdy liczba złożonych Formularzy Rekrutacyjnych przekroczy 90 egzemplarzy. Po wpłynięciu 90 Formularzy na stornie internetowej zostanie zamieszczona  informację o wcześniejszym zamknięciu naboru,  z zastrzeżeniem iż nabór potrwa jeszcze przez  3 dni od dnia ogłoszenia informacji.